Project Description

Cliente: Concello Arzúa

Proxecto: Campaña de concienciación medioambiental ‘MellorArzúa’ (2016). Naming, creación de marca e identidade visual corporativa, gráficos, folletos explicativos, etc

Gráfica xunto con Manuel F. Castro

concellodearzua.com