Project Description

Cliente: Concello de Arzúa

Proxecto: Campaña promoción Turismo de Arzúa (2015). Creación de folletos tringües despregables e soportes gráficos de rúa.

Gráfica xunto con Manuel F. Castro

concellodearzua.com