Project Description

Cliente: Concello de Paderne

Proxecto: Campaña promoción Turismo de Paderne (2017). Creación planos, mapas turísticos e folletos trilingües despregables.

Deseño xunto con Adolfo Vizoso

concellodepaderne.com