Project Description

Cliente: Animatium Coruña →  Cliente final: Concello de Arteixo, Feira Histórica Arteixo 1900 (2010- 2017)

Obxectivo: coñecer o nivel de aceptación e a demanda das actividades programadas para os públicos obxectivos aos que van dirixidas (comerciantes e visitantes). Valorar a futuro a aceptación da programación novas edicións e/ou outras actividades complementarias. Valorar o estado do evento en xeral.

Público obxetivo: expositores, comerciantes inscritos como expositores (50 postos) e público visitante (mostra 100 persoas).

Acción:  Enquisas ad-hoc para realizar unha sondaxe directa. Enquisa-formulario a expositores e enquisa-entrevista de opinións in-situ ao público visitante. Deseño, tabulación, análise e informe de resultados.