Project Description

Cliente: Animatium Coruña

Cliente final: Concello da Coruña (2016- 2017)

Obxectivo: coñecer o nivel de aceptación e a demanda das actividades programadas para os públicos obxectivos aos que van dirixidas (comerciantes e visitantes). Valorar a futuro a aceptación da programación novas edicións e/ou outras actividades complementarias. Valorar o estado do comercio local en xeral.

Público obxetivo: expositores, comerciantes inscritos como expositores (15-20 negocios) e público visitante (mostra 100 persoas por cada barrio).

Acción:  Enquisas ad-hoc para realizar unha sondaxe directa da actividade ‘Mercadillos de Comercio de Barrio’ en catro mercadillos en catro barrios diferentes da Coruña en 2016, e seis barrios en 2017. Entrega de enquisa-formulario a expositores e enquisa-entrevista de opinións in-situ ao público visitante. Deseño, tabulación, análise e informe de resultados.