Feira Histórica Arteixo 1900

2018-03-23T19:11:55+00:00

Cliente: Animatium Coruña →  Cliente final: Concello de Arteixo, Feira Histórica Arteixo 1900 (2010- 2017) Obxectivo: coñecer o nivel de aceptación e a demanda das actividades programadas para os públicos obxectivos aos que van dirixidas (comerciantes e visitantes). Valorar a futuro a aceptación da programación novas edicións e/ou outras actividades complementarias. Valorar o estado do evento [...]

Actividades Animatium en Carrefour Planet

2018-03-24T11:06:20+00:00

Cliente: Animatium Coruña → Cliente final: Carrefour Planet Alfonso Molina -A Coruña- Obxectivo: deseñar un proceso de coñecemento e captación previo do público obxectivo do hipermercado para asegurar de que as actividades van a funcionar desde o seu inicio. Coñecer o nivel de aceptación e demanda destas actividades para deseñalas en función dos gustos do público obxectivo ao [...]

Campaña medio ambiente ‘MellorArzúa’

2018-03-24T11:51:14+00:00

Cliente: Concello Arzúa Proxecto: Campaña de concienciación medioambiental ‘MellorArzúa’ (2016). Naming, creación de marca e identidade visual corporativa, gráficos, folletos explicativos, etc Gráfica xunto con Manuel F. Castro concellodearzua.com

Centro Osteopatía Sonia Sanmartín

2018-03-25T20:03:21+00:00

Cliente: Sonia Sanmartín Proxecto: manual de Identidade visual corporativa, reportaxe fotográfica, proxecto web e deseño de formatos promocionais Gráfica e audiovisual xunto con Manuel F. Castro