volver

COMUNICACIÓN INTERNA

Evitar ruídos e potenciar as calidades do público interno.

Trabállase xunto coa dirección, desde dentro, en dinamizar a actividade e favorecer o funcionamento das estruturas creadas, a confianza e sintonía que proxectar ao exterior. Procúrase que tanto traballadores como provedores interioricen as políticas de comunicación e se sumen a portar con seguridade esas mensaxes. Deseño e análise de enquisas de calidade e opinión, elaboración de organigramas, coordinación de públicos, assesoramento a voceiros, comunicación escrita, organización de actividades, xestión con provedores, etc

comunicamos?