Corporativa 2018-04-05T16:52:07+00:00
volver

COMUNICACIÓN CORPORATIVA

Naming e creación de identidade de marca

  • Transmitir cara fora unha mensaxe corporativa é proxectar os nosos valores en cada acción. Aquí reside a credibilidade e aquí é onde Intanxibles pon a atención
  • Exhibir e deixar o pouso da nosa personalidade con éxito, baséase na programación das accións, na coordinación eficiente e na xestión fluída cos diferentes públicos implicados. 
deseñamos?

NOTICIAS EN TWITTER