Project Description

Cliente: Animatium Coruña → Cliente final: Carrefour Planet Alfonso Molina -A Coruña-

Obxectivo: deseñar un proceso de coñecemento e captación previo do público obxectivo do hipermercado para asegurar de que as actividades van a funcionar desde o seu inicio. Coñecer o nivel de aceptación e demanda destas actividades para deseñalas en función dos gustos do público obxectivo ao que vai dirixido.

Público obxectivo: compradores presentes no hipermercado > 45 anos, % de máis mulleres que homes

Acción: sondeo entre de clientes -e captación con toma de datos in-situ – para a valoración da aceptación da programación de diversos talleres no hipermercado Carrefour Planet de Alfonso Molina da Coruña (deporte-salud, cocina, arte , autoimagen, risoterapia…).

Gráfica xunto con Sabas Moreno